Zemeguľa je vaša, držíme palce!

[ 5.3.2013, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Pohľady na funkciu školy sa v priebehu dejín rôzne menia. V každej epoche pritom existuje nejaký prevládajúci názor, ktorý je vsugerúvaný celej spoločnosti. Ide o pohľad vyplývajúci z aktuálne dominantnej ideológie. Dnešný neoliberálny kapitalizmus nazerá na všetky sféry života ekonomickou a manažérskou optikou. Niet preto divu, že aj školu sa snaží zredukovať na prípravku flexibilnej pracovnej sily podľa požiadaviek globálnej ekonomiky. Žiakom a rodičom „predáva“ takéto zúžené zameranie vzdelávania ako prípravu na úspešný pracovný život, ako cestu k dobrému povolaniu a ochranu pred nezamestnanosťou. Hlavnou mantrou je „príprava na úspešnú budúcnosť“.

Paradoxné pritom je, že o skutočnej podobe budúcnosti nikto medzi nami nemá ani potuchy. Ekonómovia netušia, čo bude s eurozónou o päť rokov. Manažment nadnárodných koncernov nevie, akých ľudí bude potrebovať o 20 rokov. Mnohí odborníci už nedávajú veľa historického času ani samotnému kapitalizmu. Mnohé z najúspešnejších a najžiadanejších profesií roku 2030 dnes ešte neexistujú. O technológiách, pomocou ktorých bude tvorená a distribuovaná DOBRÁ ŠKOLA o 10 rokov, sa nám dnes ešte ani nesníva...

Možno by preto bolo poctivejšie (a užitočnejšie) netváriť sa, že vieme, čo našich žiakov čaká a že ich na to dokážeme dobre pripraviť. Vieme iba to, čo sa na tomto svete už stalo (a dokonca ani na tom sa často nevieme zhodnúť). Čo keby sme teda školu radšej budovali okolo metafory odovzdávania zemegule z rúk jednej generácie do rúk tej ďalšej? Hlavné posolstvo školy by mohlo vyzerať nejako takto: „Milá mládež, vitajte na zemeguli! Je to veľmi zaujímavé miesto pre život. Doposiaľ to tu chodilo takto a takto. Skúmali sme, ako funguje príroda a spoločnosť. Na toto sme už prišli, toto ešte zostáva pre nás záhadou. Takéto veci sa ľudstvu v minulosti prihodili. Toto sme si v jednotlivých obdobiach mysleli (smiešne, že?). Takéto problémy nás postretli a takto sme ich skúšali riešiť. Toto sa podarilo, toto nie. V budúcnosti tušíme takéto príležitosti a takéto hrozby. Ďalších 30 rokov je na vás. Buďte zodpovední, ide o veľa! Držíme vám palce.“


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.