Dve otázky pre

[ 5.3.2013, TREND]

Jána Gottweisa,
riaditeľa spoločnosti Applied Software Consultants (aSc)


Aký je rozdiel v podnikaní so školami vo svete a na Slovensku?

aSc má všade rovnaký model podnikania: žiadne granty a štátne programy, ale iba predaj zákazníkom. V zahraničí máme štandardnú sieť predajcov – pričom náš systém na rozvrhovanie vyučovania a triedna kniha sa aktuálne predáva v 145 krajinách. Všade sú špecifiká. V Rusku nevyhráte žiadnu súťaž, v Taliansku nepredáte jediný časový plán, no náš program majú napríklad všetky školy v Grécku. Na Slovensku je tiež značne rozšírený. Čo je všade rovnaké je málo peňazí pre školy. To znamená, že nečakáme ďalšiu krízu – naši zákazníci už chudobnejší nebudú.


Čo považujete za prekážku a čo za riešenie efektívnej debyrokratizácie škôl?

Bohužiaľ zbytočnej byrokracie na školách je z rôznych dôvodov stále veľmi veľa. Príčinou je nejednoznačná školská legislatíva, formálny spôsob kontroly škôl ale aj nedostatok sebavedomia škôl, ktoré síce prijímajú nové technológie, ale duplicitne a úplne nezmyselne vedú rovnaké dáta aj na papieri. Isto sa nájdu formuláre, ktoré sa spracovávajú i keď boli medzičasom nahradené inými. Slovensko je krajina, kde zákony a vyhlášky umožňujú viest pedagogickú dokumentáciu v elektronickej forme a kde všetky školy majú nainštalované informačné systémy školskej agendy, kde sa každý údaj (žiaci, učitelia, známky, dochádzka ...) zapíše iba raz. Bohužiaľ nie vždy sú využívané v plnej miere, pričom občas o nich nevie ani vedenie školy, takmer nič o tom netušia zriaďovatelia a celkom isto tejto problematike nerozumie vedenie rezortu. Možno by stálo za úvahu zakázať učiteľom vykazovať inú pracovnú aktivitu ako pedagogickú.


Minirozhovor bol pôvodne uverejnený v týždenníku TREND.