Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku

[ 20.1.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Nové myšlienky do diskusie o vzdelávacom systéme na Slovensku chce prinášať Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, ktorá sa tento týždeň zaoberala skúsenosťami Fínska v oblasti financovania vzdelávania. Verejnú komisiu založilo občianske združenie Nové školstvo v spolupráci so spoločnosťou Trend Holding.


Na prvom pracovnom workshope 18. januára sa odborníci venovali financovaniu a kompetenciám jednotlivých inštitúcií v systéme vzdelávania, štát - samospráva - škola - učiteľ. Zaoberali sa skúsenosťami z Fínska, ktoré je všeobecne považované za globálneho lídra vo vzdelávaní. S informáciami o financovaní vzdelávania vo Fínsku komisiu zoznámil konzultant v rámci Fínskej národnej rady pro vzdelávanie v Helsinkách Leo Pahkin.

"Snažili sme sa nájsť nejaké spoločné body, čo z fínskeho systému by sa dalo využiť aj na Slovensku," povedala Saskia Repčíková. Výsledkom workshopu majú byť tézy, ktoré by sa dali využiť a ďalej rozpracovať aj v našom školstve," povedala Zuzana Zimenová. "Chceme rozprúdiť diskusiu. Výsledky potom budeme rozposielať ministerstvu školstva, parlamentnému výboru pre školstvo a všetkým kompetentným," dodala.


Viac nájdete v agentúrnej správe SITA zo dňa 19. januára 2013 tu.