Nové školstvo a Dobrá škola

[ 1.1.2013, Dobrá škola]

DOBRÁ ŠKOLA je mesačník pre učiteľov základných a stredných škôl. Dáva učiteľom hlas a ponúka platformu pre diskusie o problémoch nášho školstva, ale aj priestor na šírenie inovácií a inšpiratívnych myšlienok.

Na tomto mieste si budete môcť prečítať každý mesiac nový editoriál a vybrané články venujúce sa reforme vzdelávania.