Osemročné gymnáziá čaká šetrenie, zatiaľ na úkor platov učiteľov

[ 18.1.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Učiteľov niektorých osemročných gymnázií pravdepodobne čaká zníženie platov, niekde škola uberie z ponuky záujmových činností. Tieto nepopulárne opatrenia spustilo nové financovanie škôl. Osemročné gymnáziá od januára dostávajú menej peňazí na žiakov 1. až 4. ročníka. Samotné gymnáziá predpokladajú, že v regióne, kde je ich je viac, situácia môže vyústiť aj do redukcie týchto typov škôl.

Riaditelia gymnázií chcú, aby si ministerstvo urobilo analýzu osemročných gymnázií a na základe nej sa v budúcnosti rozhodovalo, akým spôsobom podporí štúdium na týchto školách a ako je pripravené upraviť nejaké spoločné kritériá pre kvalitu osemročného štúdia.

Podľa Zuzany Zimenovej z portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk by sa taká analýza zišla pre všetky školy, nielen gymnáziá a stredné školy, ale aj pre základné školy. „Štát nemá postavené jasné kritériá, na základe ktorých by vedel odhaliť kvalitu školy. Sú len výsledky z testovaní monitora a na stredných školách výsledky maturít, a to sú jediné objektívne údaje, ktoré hovoria niečo o škole, ale to je strašne málo,“ myslí si Zimenová.

Zimenová pripomína, že osemročné gymnáziá od čias ministra Mikolaja plánuje vláda dať do útlmu. „Je to otázka rokov, kedy sa to postupne bude diať,“ pripomína. Keďže štát od týchto škôl vyžaduje, aby vzdelávali v súlade so štátnym vzdelávacím programom, znamená, že ich ani nenúti, aby boli výnimočné alebo elitné. Preto ani nemá dôvod im pridávať na normatíve oproti druhému stupňu základných škôl.

Na druhej strane tieto školy majú podľa nej dobré výsledky. „Ľudia majú o ne veľký záujem, deti vzdelávajú na dobrej úrovni. Preto je otázka, či má opodstatnenie utlmovať ich činnosť,“ dodáva Zimenová.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 15. januára 2013 tu.