Systémové prekážky inkluzívneho vzdelávania v SR

[ 28.12.2012, Zuzana Zimenová, Prezentácie]

Dňa 4. decembra 2012 organizovala OSF v Bratislave medzinárodný workshop na tému „Inkluzívne vzdelávanie: od teórie a politík k praxi“. Prezentácie z workshopu nájdete tu.


Pozrite si prezentáciu a videozáznam príspevku Zuzany Zimenovej.