Inkluzívne vzdelávanie /december 2012/

[ 28.12.2012, Zuzana Zimenová a Vladimír Burjan, Vláda a reforma]

Dňa 4. decembra 2012 organizovala OSF v Bratislave medzinárodný workshop na tému „Inkluzívne vzdelávanie: od teórie a politík k praxi“. Prezentácie z workshopu nájdete tu a prezentáciu Zuzany Zimenovej nájdete tiež nižšie.

Pozrite si videozáznam príspevkov Zuzany Zimenovej a Vladimíra Burjana.


Zuzana Zimenová | Systémové prekážky inkluzívneho vzdelávania v SR
Vladimír Burjan | Koncepcia inkluzívneho vzdelávania – naozaj je všetko také jasné?