Zvýšme učiteľom platy a posuňme diskusie ďalej /november 2012/

[ 12.12.2012, Vladimír Burjan, Vláda a reforma]

V uplynulých 20 rokoch bolo potrebné výrazne investovať do platov učiteľov, do školstva (to nie je to isté!) a celý vzdelávací systém zásadne zreformovať. Ani jedna doterajšia vláda, žiaľ, nebola dosť osvietená, aby to pochopila a zrealizovala. Teraz sa nám ten naakumulovaný dlh vracia veľmi nešťastným spôsobom: verejnú diskusiu o stave vzdelávania plne ovládla téma platov, ktorá ďalšie dôležité témy zatlačila do úzadia.

Z pohľadu učiteľov sú nízke mzdy prirodzene najpálčivejším problémom a ich protesty sú pochopiteľné a legitímne. Nemali by sme však žiť v ilúzii, že akékoľvek navýšenie miezd sa v krátkodobom horizonte automaticky premietne do zvýšenia kvality nášho školstva. Tak jednoduché to nie je. Ako hovoria matematici: vyššie mzdy sú nutnou, nie však postačujúcou podmienkou kvalitatívneho posunu. Väčším problémom je, že táto spoločnosť nemá jasno v tom, aké školstvo vlastne chce budovať, aký má byť jeho charakter, aká výrazná má byť rola štátu, na čo sa má vzdelávanie zameriavať, do akej miery má byť súčasný zastaraný model školy udržiavaný pri živote a do akej máme využívať iné vzdelávacie kanály, ktoré sa vynárajú ako huby po daždi...

Nedajme sa pomýliť tým, že minister má zdanlivo vo všetkom jasno. Dôležité je, aby si to vyjasnila spoločnosť, ktorá tvorí tento štát. A tá v tom zatiaľ jasno nemá.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.