Málotriedne školy treba pospájať. Citlivo a uvážene

[ 29.11.2012, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Vláda považuje sieť škôl za prebujnenú a volá po jej redukcii.

"Udržiavať pri aktuálnej finančnej situácii samospráv toľko málotriednych škôl je nešťastné," myslí si Zuzana Zimenová z portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk. Pripomína, že zlučovanie škôl a postupný útlm málotriedok bolo kedysi aj cieľom decentralizácie štátnej správy. "Žiaľ, bola vykonaná nedôsledne," zdôrazňuje. Výsledkom je podľa nej chaos v tom, kto je dnes vlastne za čo zodpovedný. "Kompetencie na existenciu škôl majú samosprávy, no o platoch učiteľov rozhoduje štát," uvádza príklad. Zmeniť podľa nej treba aj financovanie škôl, keďže málotriedky dostávajú k bežnému normatívu na hlavu žiaka aj kompenzačný príplatok, čo ich tiež motivuje školu zachovať.

V málotriedkach sa učia najmä deti prvého stupňa základných škôl, pre ktoré sa obce snažia vytvoriť podmienky na vzdelávanie čo najbližšie k domovu. Podľa Zimenovej by si však každá obecná samospráva mala rozmyslieť, či je pre ňu naozaj efektívne udržiavať školu aj za cenu, že na ňu každoročne dopláca. Alebo či radšej nehľadať iné možnosti, napríklad v zriadení jednej väčšej školy pre viacero obcí.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 29. novembra 2012 tu.