Potrebujeme viac alebo menej učiteľov?

[ 20.11.2012, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Vyššie platy v školstve by sa dali dosiahnuť aj znížením počtu učiteľov či škôl a školských zariadení. Tento argument už viackrát zaznel od ministerstva financií či školstva.

Analytička portálu Nové školstvo Zuzana Zimenová upozorňuje na plány o rozsiahlej transformácii nášho školstva, avizované aj v rámci rómskej reformy. Namiesto samostatných tried pre nadanejších alebo naopak pre sociálne slabších by sa mali v spoločných triedach stretnúť žiaci z rôzneho prostredia. Na to však bude treba viac, nie menej učiteľov, tvrdí analytička: „V rámci inkluzívneho vzdelávania sa predsa má vytvoriť individuálny prístup k deťom so vzdelávacími poruchami - dyslektici, dysgrafici a pod. Ak nadané deti ostanú na bežných školách, to znamená, že potrebujú zase iný prístup ako tie, ktoré majú nejaký problém a ktoré idú pomalšie. To by malo ísť na celom Slovensku naprieč všetkými regiónmi bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú tam Rómovia.“

Viac nájdete v prepise na stránkach Slovenského rozhlasu zo dňa 19. novembra 2012 tu.