Z učiteľov verejní činitelia? Viac problémov ako výhod

[ 12.11.2012, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Ak by sa učitelia stali verejnými činiteľmi, prinesie im to viac problémov ako výhod. Štatút verejného činiteľa znamená i viaceré povinnosti a prísnejšie tresty, keby učitelia porušili zákon.

"Učitelia by tým nič nezískali. Prinieslo by im to len komplikácie, pretože by museli dodržiavať veľmi prísne podmienky, napríklad čo sa týka obdarovania, lebo verejný činiteľ nesmie prijať nijaký dar," komentovala návrh Zuzana Zimenová, odborníčka na vzdelávanie z internetového portálu Nové školstvo. Pedagógovia by tak nemohli prijať ani kvety či bonboniéry, ktorými ich žiaci obdarovávajú na začiatku školského roka, pri odovzdávaní vysvedčení alebo na stužkových slávnostiach.

Zimenová si na rozdiel od školských odborárov myslí, že je opisovaný návrh zbytočný. "Takým krokom sa dá možno vytvoriť prostredie rešpektu a strachu, ale nie spoločenská úcta k učiteľom," uzavrela odborníčka na školstvo s tým, že zlepšenie postavenia učiteľského stavu treba dosiahnuť úplne inými prostriedkami.

Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 12. novembra 2012 tu.