Zvyšovanie nárokov na maturitnú skúšku

[ 23.10.2012, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Maturita bude ťažšia. Študenti sa už nebudú môcť spoliehať na to, že zlé výsledky z písomnej maturity alebo testu zachráni ústna odpoveď. Po novom bude väčší dôraz na testoch.

Zuzana Zimenová z portálu noveskolstvo.sk pripomína, že externá forma maturity mala byť vstupenkou na vysoké školy a to sa nestalo. V prípade stredných odborných škôl je to podľa nej už celkom mimo: „Ak ju sprísnime, čo potom so strednými odbornými školami? Budeme sa baviť o tom, že na týchto školách, ktoré by mali naopak ponúkať viac praktickej výučby, viac odborných predmetov a pod., bude sa táto maturita zo všeobecno-vzdelávacích predmetov rovnako sprísňovať? To sme mimo toho, čo chceme odbornými školami docieliť.“

Viac nájdete v príspevku v audioarchíve Slovenského rozhlasu zo dňa 22. októbra 2012, ktorého prepis si môžete prečítať tu.