Štát bude školám diktovať, čo učiť

[ 10.5.2012, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Po ohlásení povinnej maturity z matematiky, či sprísnení prijímania na gymnáziá je tu ďalšie pritvrdenie štátnej politiky v školstve. Minister zastavil revíziu učebných osnov, ktorá mala od septembra 2013 priniesť školám väčšiu voľnosť pri vyučovaní. Učiteľom chce podrobne nadiktovať, čo a kedy budú učiť.

Väčšia voľnosť dáva slobodu učiteľom, aby mohli využiť svoju tvorivosť a tiež učiť podľa toho, akých žiakov majú v triede,“ vysvetľuje zámer editorka portálu Nové školstvo Zuzana Zimenová.

„Je to krok späť, k jednotnej škole. Pohľad na dieťa ako na uniformovanú jednotku, ktorá dostane od štátu rovnakú dávku učiva je prekonaný,“ tvrdí analytička pre oblasť vzdelávacej politiky Zuzana Zimenová. Pevné osnovy podľa nej znemožňujú učiteľom pracovať s deťmi podľa ich individuálnych potrieb, napríklad prispôsobiť výklad rómskym deťom zo zlého sociálneho prostredia, ktoré dokážu učivo zvládnuť len pomocou špecifického prístupu.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 10. mája 2012 tu.