Ako (a načo) čítať volebné programy strán /február 2012/

[ 9.3.2012, Vladimír Burjan, Vláda a reforma]

Keďže sa blížia voľby, rozhodli sme sa venovať prílohu DOBREJ ŠKOLY volebným programom vybraných politických strán a hnutí. Neprinášame ich celé texty, iba pasáže pojednávajúce o regionálnom školstve. Okrem toho sme stranám položili tri otázky týkajúce sa hlavných problémov školstva, kreditového systému a miezd učiteľov. Hoci jazyk volebných programov je zväčša strohý a nudný, samotné prezentované názory a navrhované opatrenia rozhodne nepostrádajú pestrosť a zaujímavosť. Kto ich vydrží čítať, bude určite odmenený istou dávkou vzrušenia (možno až rozčúlenia).

Ako tie texty čítať? Určite nie prvoplánovo. Sľuby strán samozrejme nemožno brať doslovne. Už aj preto nie, že v demokraciách väčšinou vládnu koalície, takže jednotlivé strany nemôžu garantovať splnenie svojich zámerov – všetko závisí od koaličnej dohody. Napriek tomu môže pozorné čítanie týchto textov naznačiť mnohé o odbornej pripravenosti jednotlivých strán prevziať do rúk správu vecí verejných.

Rozsah a detailnosť rozpracovania pasáže o školstve čosi vypovedá o dôležitosti, ktorú strana pripisuje vzdelávaniu. Prezrádza čosi aj o odbornom zázemí, ktoré má strana v tejto problematike k dispozícii – ak má strana k dispozícii odborníkov, ktorí problematiku školstva dlhodobo sledujú, vedia do programu dodať viac než len zopár všeobecných viet.

Všímajme si tiež šírku záberu: školstvo netvoria iba základné a stredné školy, ale aj predškolské zariadenia, špeciálne školy, sú tu problémy financovania, neštátnych zriaďovateľov, prijímacích skúšok, učebníc, vzdelávacích programov, inšpekcie, kariérneho rastu učiteľov atď. Pokrýva program strany problematiku v dostatočnej šírke?

Obsahuje program aj nejaké špecifické myšlienky, alebo ide iba o všeobecné frázy a „verbálnu vatu”?

Zostáva program iba na manažérskej úrovni (súpis konkrétnych operatívnych opatrení) alebo ponúka aj systémový pohľad a formuluje aj všeobecnejšiu, dlhodobejšiu koncepciu?

Sľubuje strana iba to, o čom predpokladá, že to chcú voliči počuť, alebo má odvahu navrhovať aj dôležité, no možno nepopulárne opatrenia?

Aký je jazyk dokumentu a jeho štylistická úroveň? Budí dojem, že mu bola venovaná náležitá pozornosť, alebo prezrádza, že bol narýchlo zosmolený nadránom po dlhej únavnej schôdzi?

Čítajte teda pozorne, no najmä: voľte pozorne! Ide o veľa.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.


Volebné programy 2012 vo formáte PDF na stiahnutie:

KDH
MOST-HÍD
OĽANO
SAS
SDKÚ
SMER