Školy v prúde reforiem

[ 15.12.2011, Publikácie]

Ondrej Kaščák – Branislav Pupala (Eds.): Školy v prúde reforiem


Vydavateľ: Renesans
Rok vydania: 2011
Počet strán: 291
Jazyk: slovenčina
ISBN: 80-89402-44-1


Autori:
Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Mgr. Michal Rehúš, PhD.
Mgr. Zuzana Zimenová
Doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Školské systémy vyspelých krajín zachvátila vlna vzdelávacích reforiem. Reformy sa už stávajú akoby súčasťou každodenného života škôl. Školy neustále zápasia o zvýšenie kvality vzdelávania, o svoju úspešnosť, o svoju prestíž. Stojí však tento zápas za to? Vedú vzdelávacie reformy k zlepšeniu vzdelávania? Všetky predsavzatia a pojmy, na ktorých sú vzdelávacie reformy postavené, sú prinajmenšom diskutabilné a sporné.

Publikácia ukazuje rozpornosť reformy školstva nielen na Slovensku, ale rozsiahlejšie si všíma viaceré línie zmien vo vzdelávaní v medzinárodných súvislostiach. Ukazuje, aké sú dôsledky politických reformných riešení na každodenný život škôl, žiakov i celých školských systémov. Knižka môže napomôcť vnímať úskalia súčasnej vzdelávacej politiky a dáva aj konkrétne návrhy, ako riešiť nezvládnuté prvky reformy aspoň v našich podmienkach.

Viac informácií o publikácii Školy v prúde reforiem ako i o Centre pedagogického výskumu SAV nájdete tu.