Ministerstvo školstva zvýši váhu externej maturity pri hodnotení

[ 10.9.2011, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Dobrá známka z ústnej odpovede už budúcoročným maturantom nebude stačiť na to, aby zložili skúšku dospelosti. Ministerstvo chce zvýšiť váhu externej maturity pri jej celkovom hodnotení.

Podľa analytičky Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zuzany Zimenovej by sa požiadavky na maturantov mali líšiť na stredných odborných školách a gymnáziách vo všetkých predmetoch. "Ak dáme veľmi vysoké nároky na záverečnú skúšku zo záverečných predmetov, potom to robí problém na stredných odborných školách s praktickými predmetmi, lebo majú málo času ísť do praxe," upozorňuje Zimenová. "Nedomnievam sa, že by nám plošné sprísnenie maturity vyriešilo problémy s akoukoľvek gramotnosťou, skôr nám spôsobí väčšie problémy v stredných odborných školách," dodáva.

Viac nájdete v správe TASR zo dňa 9. septembra 2011 tu.