Čo si myslia učitelia o dnešnom stave v oblasti učebníc? /august 2011/

[ 17.9.2011, Veronika Adamčíková, Vláda a reforma]

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis v júni 2011 realizovalo na vzorke 414 respondentov kvantitatívny prieskum s cieľom zistiť Názor učiteľov ZŠ a SŠ na súčasný stav v oblasti učebníc.

Z výsledkov, ktoré boli následne spracované, vyplýva, že u pedagógov prevláda so súčasnými učebnicami nespokojnosť:
- nespokojných učiteľov na základných školách je až 76,6%,
- nespokojných učiteľov na stredných školách je až 84,2%.

Pedagógovia definovali základné dôvody nespokojnosti.

Ak by mali pedagógovia možnosť výberu z viacerých učebníc, určite by ju využili. Až 95% učiteľov ZŠ a 97% učiteľov SŠ by určite využilo túto možnosť.


Prieskum je k dispozícii na stiahnutie vo formáte prezentácie (formát PPT) tu a v samostatnej prílohe sú k dispozícii i ďalšie pripomienky pedagógov ZŠ a SŠ k súčasnému stavu učebníc (formát XLS) tu.


Autorka je riaditeľka Pedagogického vydavateľstva Didaktis.


Prieskum si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie: