Horká pilulka na záver školského roka /júl 2011/

[ 10.7.2011, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Pred prázdninami majú ísť červené a čierne body z každej školskej nástenky dolu, nie sa na ňu pár dní pred koncom pripínať.

Minister školstva Eugen Jurzyca dal na záver školského roka učiteľom základných škôl zvláštny darček – zverejnil poradie najúspešnejších škôl v testovaní čitateľskej gramotnosti v medzinárodnom meraní OECD PISA. Desať základných škôl dostalo cukríček, ostatným so zdvihnutým prstom odkázal, aby v budúcom školskom roku v práci pridali, keďže celkovo sú výsledky našich žiakov v čitateľskej gramotnosti podpriemerné. Dosť rozpačité gesto po prvom roku v ministerskom kresle, učitelia si po desiatich mesiacoch plného nasadenia zaslúžili skôr uznanie a povzbudenie.

Ministerstvo školstva zároveň na tlačovej konferencii hrdo oznámilo, že „dá vôbec prvýkrát v histórii školám k dispozícii úlohy testovania OECD PISA“. Úlohy sú už zverejnené na internetovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a postupne ich bude na CD nosičoch distribuovať do všetkých škôl na Slovensku.

Ide o dobrý krok, ale ako väčšina z tých, ktoré v posledných rokoch robí ministerstvo školstva, prichádza s výrazným oneskorením a iba pláta diery v chýbajúcej stratégii potrebných zmien v školskom prostredí. Učitelia by skôr privítali rozšírenie ponuky kvalitných učebníc, pestrých doplnkových materiálov a metodík, ktoré by ich dokázali inšpirovať rozhodne viac ako zverejnenie jednej sady testov.

V Čechách sa netradičnými úlohami OECD PISA zaoberajú už dávno a vonkoncom nie iba na úrovni ministerstva školstva, ale aj v prostredí vysokých škôl a výskumných inštitúcií. Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe zverejnila napríklad už v roku 2003 vyše sto stranovú publikáciu nielen so znením testových úloh, ale aj s návodom ako s nimi treba pracovať. Podobné pomôcky pre učiteľov sú v zahraničí bežnou záležitosťou. Krajiny, v ktorých sa vzdelávanie nastupujúcich generácii považuje za prioritu, si však zároveň uvedomujú, že nielen OECD PISA je zrkadlom vzdelanostnej úrovne. Spätnú väzbu zo škôl zbierajú najmä prostredníctvom meraní, ktoré realizujú vo vlastnej réžii na národnej a regionálnej úrovni, ako aj v prostredí konkrétnych škôl. Bez objektívnych zistení na týchto úrovniach totiž nemožno zodpovedne uvažovať o potrebnom nastavení obsahu vzdelávania.

Každá krajina má vlastné predstavy o tom, čo sa majú deti v školách učiť, aké základy do života majú dostať a ako ich k nim majú učitelia doviesť. Vo vyspelých krajinách, kde sú otázky vzdelávania celospoločenskou prioritou, sa vypracúva tzv. národné kurikulum, ktoré je alfou a omegou edukácie nastupujúcich generácii. Nie PISA testy, ale vlastné predstavy spoločnosti o jej potrebách, smerovaní a budúcnosti v ňom určujú obsah a rozsah základného učiva, záväzného pre všetky školy.

Nášmu ministrovi školstva na uvažovanie o budúcnosti škôl postačujú výsledky meraní OECD PISA. Na tlačovej konferencii oznámil, že tieto testy zodpovedajú predstavám vedenia rezortu o tom, čo sa má na školách učiť. „Pomáhajú nám meniť charakter toho, čo sa má v školách učiť a vysielame tým signál aj o našich predstavách,” povedal Eugen Jurzyca.

Škoda. Učitelia chceli počuť niečo celkom iné. Očakávali, že…
…že ministerstvo školstva konečne vyplní systémové diery a pozornosť sústredí na zadefinovanie kvalitného národného kurikula, postaveného na nových, moderných základoch.
…že im zároveň uvoľní ruky pri výbere učebníc a dá im prostriedky na ich nákup.
…že prestane regulovať neregulovateľné a zvýši kvalitu učebníc uvoľnením rúk aj autorov a vydavateľov.
A že kvalita školy sa konečne nebude posudzovať na základe rebríčka úspešnosti jej žiakov v jednom teste, ale na základe objektívneho, komplexného systému hodnotenia, ktorý bude brať do úvahy reálne podmienky, v ktorých škola pôsobí.

Nič z toho z úst ministra školstva zatiaľ nezaznelo. Na prázdniny posiela učiteľov s odkazom ako za Mikolaja – to, že klesá úroveň vzdelania našich detí, je vraj najmä ich chyba…


Autorka je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a garant kapitoly Vzdelávací systém v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády, ktoré nájdete na www.reformnavlada.sk.


Článok bol uverejnený dňa 6. júla 2011 na blogu KIosk a nájdete ho tu.