Dobrá škola

[ 12.2.2007, Archív]

Portál www.dobraskola.sk je určený pre základné a stredné školy. Portál poskytuje školám okrem iného priestor pre:


- elektronickú žiacku knižku s mailovou notifikáciou pre rodičov

- rozvrh hodín s mailovou notifikáciou

- oznamy pre rodičov a žiakov

- domáce úlohy a študijné materiály

- školský poriadok, aktivity školy

- prezentácie učitelov

a ponúka i ďalšie možnosti.

Viac sa o projekte dozviete tu.