Policajti poznajú vízie svojho šéfa. A učitelia? /január 2011/

[ 16.2.2011, Vladimír Burjan, Vláda a reforma]

Nedávno som so záujmom počúval policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, keď v Lampe vysvetľoval, ako chce od základu zmeniť slovenskú políciu. Dôležitou súčasťou jeho reformy má byť zmena vo vnímaní podstaty tejto profesie samotnými policajtmi. J. Spišiak hovoril múdro a iste nie som sám, kto mu drží palce. Celý čas som si však kládol otázku: ako chce zmeniť myslenie 21 400 ľudí?

Zároveň som si uvedomoval silnú paralelu so situáciou v našom školstve. To by podľa môjho názoru tiež potrebovalo akúsi reformu „spišiakovského” typu. Teda prehodnotenie odpovedí na otázky Čo má byť hlavným cieľom školy? Čo má byť úlohou učiteľa? Aké majú byť jeho priority? Ako má pristupovať ku žiakom? A ako k ich rodičom? Na čo má a na čo nemá právo? Čo je naopak jeho povinnosťou? Ako a za čo majú byť hodnotené školy a učitelia?

Ktokoľvek by chcel meniť myslenie učiteľov a ich vnímanie vlastnej profesie, rozhodne to nebude mať ľahké. Učiteľov je trikrát viac ako policajtov. Je vôbec možné takouto „masou” pohnúť, uviesť ju do pohybu, dosiahnuť nejaké posuny v myslení? Neviem, či to má náš minister v úmysle. Ale ak áno, mal by o svojich víziách verejne hovoriť aspoň toľko ako Jaroslav Spišiak.

Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.