Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

[ 9.12.2010, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

K výsledkom našich 15-ročných žiakov v medzinárodnom porovnaní PISA sa pre STV vyjadrovala analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zuzana Zimenová.

Videozáznam príspevku v rámci relácie Správy STV zo dňa 8. decembra 2010 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu.