Učebnice na internete

[ 29.7.2010, Zuzana Humajová-Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Kabinet chce zrušiť monopol na učebnice. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády. Žiaci sa však podľa prísľubu šéfa rezortu školstva budú môcť učiť aj z tých najlepších učebníc, ktoré sa vo svete používajú.

Boli to aj učebnice, pre ktoré si opakovane vypočul dosť kritických slov predchádzajúci minister školstva Ján Mikolaj. Viacerí analytici i učitelia otvorene hovorili, že vydávanie učebníc zaostáva za reformou, čo spôsobuje problémy, a žiadali otvoriť trh s učebnicami. Zdá sa, že nová vláda k týmto požiadavkám neostala hluchá, ba dokonca chce ísť aj trocha ďalej. Pretože ak sa o učebniciach zo zahraničia hovorilo najmä v súvislosti s vyučovaním cudzích jazykov, minister školstva Eugen Jurzyca chce vytvoriť priestor oveľa väčší. Eugen Jurzyca: "Budeme sa snažiť dať učebnice na internet. Uvažujeme o tom, že by sme kúpili licencie na najlepšie svetové učebnice zo zahraničia. Samozrejme, nekúpime si učebnicu slovenčiny z Fínska, ale učebnicu matematiky možno áno."

Analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Humajová-Zimenová je presvedčená, že deklaratívny prísľub otvoriť trh s učebnicami a vytvoriť pestrejšiu ponuku je pozitívnym rozhodnutím. Otázne však je, čo bude nasledovať, ako sa to zrealizuje a čo to bude stáť. Zuzana Humajová-Zimenová: "Ak sa majú učebnice zo zahraničia prekladať na jednotlivé predmety a ponúkať ich učiteľom a školám, treba si uvedomiť, že tam je trocha problém aj v odbornom zázemí, tzn. musia spĺňať tie požiadavky štátnych vzdelávacích programov, ktoré štát zadal učiteľom v jednotlivých predmetoch, že majú odučiť."

Tu sa dostávajú k slovu peniaze, pretože licencie na tie najlepšie učebnice, samozrejme, nie sú najlacnejšie, resp. za všetko treba zaplatiť. Zuzana Humajová-Zimenová: "Ak bude pestrosť príliš veľká a učitelia si budú môcť vyberať, napr. na fyziku 3-4 učebnice, ktoré im budú vyhovovať, z každej odučia nejakú časť, otázka je, kto to zaplatí. Kto túto pestrosť, takú širokú, otvorenú a drahú, keďže ide o medzinárodné učebnice, bude hradiť a akým spôsobom."

Pestrosť a kvalitné učebnice sú naozaj tým, čo učitelia a niektorí rodičia chcú a žiadajú. Je teda na ministerstve, aby povedalo, ako prísľub zrealizuje. "Riešením by bolo, keby sa zmenil normatívny systém financovania tak, že istá časť tohto normatívu by išla priamo na školy na nákup učebníc a bola by dostatočne vysoká na to, aby si školy slobodne mohli povyberať z toho, čo je na trhu, presne tie učebnice a učebné materiály, ktoré ich žiaci potrebujú," dodáva Zuzana Humajová-Zimenová.

Vyjadrenia analytičky KI Zuzany Humajovej-Zimenovej pochádzajú z prepisu audiozáznamu Slovenského rozhlasu zo dňa 29. júla 2010, tiež v archíve tu.