Školský zákon v praxi

[ 8.3.2010, Zuzana Humajová-Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Reforma školstva prebieha u nás už druhý školský rok. Do akej miery je úspešná? Sú s ňou školy, učitelia, ale i samotné Ministerstvo školstva SR spokojné? A aký dopad má na tých najdôležitejších v tomto procese – deti?

Podľa Zuzany Humajovej–Zimenovej „nový školský zákon zatiaľ veľa pozitívnych zmien v praxi nepriniesol. Obsah vzdelávania sa mení chaoticky a nevyvážene, prístup učiteľov k žiakom sa nemení takmer vôbec a nezlepšuje sa ani celková atmosféra na školách. Školy síce získali možnosť ponúkať v školských programoch okrem tradičných predmetov i čosi navyše, väčšina však túto príležitosť nevyužila a namiesto vytvorenia atraktívnej vzdelávacej ponuky iba kopíruje vzorový štátny program.
Z predpísaného učiva v povinných predmetoch, ako sú napríklad matematika, dejepis či fyzika, toho totiž veľa neubudlo, iba sa dramaticky znížil počet hodín, ktoré majú učitelia k dispozícii na jeho odučenie. Preto všetok „voľný“ vyučovací čas, ktorý im zákon ponúka na zavádzanie inovácií, investujú znova do posilnenia klasickej výučby tradičných predmetov.“

Čítajte ďalej v článku mesačníka Mama a ja /marec 2010/, kde sa k téme vyjadrila i analytička KI Zuzana Humajová–Zimenová. Viac nájdete tu (formát PDF).