Učiteľské noviny ako čistý kšeft /máj 2009/

[ 2.6.2009, Eva Čobejová, Vláda a reforma]

Keď sa do niečoho dostanú európske peniaze a primieša sa k tomu niekto zo SNS, zväčša to nedopadne dobre. Platí to aj pre Učiteľské noviny.

Žijeme v čase školskej reformy, keď sa školy tento rok mali zmeniť na akési laboratóriá. A ako sa prelomový rok odráža v Učiteľských novinách, ktoré vydáva Štátny inštitút odborného vzdelávania a ktoré štedro podporujú eurofondy?

V čase svojho ministrovania Martin Fronc (KDH) vydávanie tohto dvojtýždenníka pozastavil. Ožil opäť vo februári 2007, keď sa na jeho vydávanie našli peniaze v Európskom sociálnom fonde. Vďaka európskym peniazom sa noviny dostávajú zadarmo do všetkých typov škôl, knižníc, metodických centier a na školské i obecné úrady. Dokonca aj naša redakcia dostáva dva kusy zadarmo. Ján Mikolaj pri oživení novín vyjadril želanie, aby v Učiteľských novinách neboli „bulvárne články a kauzy“, ale aby to boli stavovské noviny.

To, čo dnes vychádza pod hlavičkou Učiteľských novín, však silne pripomína relikt socializmu. Noviny informujú zväčša o iniciatívach ministerstva školstva, a to buď neutrálne, alebo pozitívne. Dôležitých informácií o rezorte školstva je tam však málo. Najviac obsahu zaberajú krátke správičky od učiteľov, ktorými propagujú svoje školy. Sú to správičky typu: Najlepší mladý účtovník študuje v Trenčíne, Okresné kolo vo futbale, Dopoludnie s Ľudmilou Podjavorinskou, Oslava Dňa Zeme. Čarovná Noc s knihou, Rozprávková noc s Andersenom. Dôležitou súčasťou sú články o aktivitách ministra a tie najviac pripomínajú PR materiály pripravené na podporu ministra Mikolaja (hojný je výskyt fotografií ministra). Na tento fakt nedávno upozornil v SME aj bývalý redaktor Učiteľských novín Bohumil Synek, ktorý noviny pre svoj propagandistický ráz nazval Mikolajky (viac tu). Ich jazyk pripomína noviny z minulosti, aj svojimi budovateľskými titulkami: „S optimizmom a dôverou vo svoje sily“, „Plníme a rozvíjame odkaz“, „Vzrast tvorivej aktivity“, „Nové úlohy pred materskými školami“, „Rok tvorivosti a inovácií na Slovensku“. Polemických či kritických textov je ako šafranu. Zdá sa, že redakcia ani nemusí robiť cenzúru, bystrí učitelia pochopili, že sú to noviny, kde sa iba chváli a oslavuje.

Takmer mŕtva je internetová stránka Učiteľských novín. Z apríla tohto roka je tu správa o doplnení archívu a ďalšia správička je z 2. decembra 2008.

Zaujímavé je aj zloženie redakcie. Sú tu štyria ľudia. Dvaja z nich sú spisovatelia v dôchodkovom, resp. preddôchodkovom veku – Dušan Mikolaj (pracoval aj v denníku Nový deň) a Peter Holka, bývalý šéfredaktor Literárneho týždenníka. Šéfredaktorkou v Učiteľských novinách je Lívia Černická a hlavnou sekretárkou Oľga Vyhlídalová. Obidve dámy zároveň pracujú v týždenníku Farmár (vydáva Landpress). Lívia Černická je šéfredaktorkou Farmára a Oľga Vyhlídalová je editorkou týždenníka Farmár. Čo je zvláštna kombinácia a pozoruhodná novinárska všestrannosť i pracovitosť. Pani Černickej sme sa opýtali, či je zároveň šéfredaktorkou dvojtýždenníka Učiteľské noviny aj týždenníka Farmár – a jej odpoveď znela: „Nerozumiem otázke.“

Zdá sa, že peniaze z Európskeho sociálneho fondu a zdrojov Európskeho spoločenstva v tomto prípade neslúžia dobrej veci, skôr slúžia na finančné prilepšenie niektorým ľuďom, na propagáciu ministra a na deformáciu prirodzeného trhu. Keďže školy dostávajú tieto nepodarené propagandistické noviny zadarmo, ani ich nemajú dôvod kritizovať. Ale dobré Učiteľské noviny by sa slovenskému školstvu práve v tejto dobe zišli. To by však nemohli fungovať v systéme eurofondy – SNS.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 22/2009 dňa 25. mája 2009.