Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania (prezentácia)

[ 5.12.2006, Zuzana Humajová, Prezentácie]

Zuzana Humajová, analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), prezentovala na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú v dňoch 10.-12. novembra 2006 organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, výsledky analýzy Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorá je jedným z výstupov KI v oblasti vzdelávacej politiky.

Prezentáciu Zuzany Humajovej si môžete pozrieť či stiahnuť vo formáte PPS tu alebo tiež v náhľade nižšie.