K slovnému hodnoteniu žiakov

[ 4.3.2009, Zuzana Humajová, Nové školstvo v médiách]

Žiaci I. stupňa základných škôl budú na vysvedčení hodnotení buď známkou, alebo slovne. Presný metodický pokyn vydá ministerstvo s platnosťou pre koncoročné vysvedčenia.

Minister školstva Ján Mikolaj po odbornej konferencii o klasifikácii žiakov v Bratislave povedal, že slovné hodnotenie určí tak, aby sa podľa neho dali porovnávať výsledky žiakov. Ponechá aj hodnotenie prvákov na polroka, ktoré vyvolalo protesty učiteľov aj rodičov. Mikolaj tvrdí, že ako školáci musia byť známkovaní.

"Reformné kroky nemá minister vôbec premyslené a argumenty, ktorými by mohol celú reformu vystužiť, sú mu neznáme," tvrdí pre Slovenský rozhlas analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zuzana Humajová.

Viac nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 3. marca 2009 v audioarchíve tu (minutáž 22:45 až 25:05).