Reakcie učiteľov na národnú učebnicu

[ 9.1.2009, Nielen o škole]

Snaha Ministerstva školstva SR vytvoriť jednotnú národnú učebnicu cudzích jazykov zlepšenie výučby na školách neprinesie (viac o tejto téme nájdete tiež tu či tu). Prečítajte si reakcie a názory učiteľov k téme zavedenia národnej učebnice.Návrh učiť z národnej učebnice nás vráti o 30 rokov dozadu. Možnosť výberu považujem za fantastickú vec a obmedzenie ponuky učebníc cudzích jazykov za krok späť. Potreba doplniť slovenské reálie sa dá riešiť jednoduchšie, kvôli tomu nie je potrebné vytvárať národnú učebnicu. Najvýhodnejší systém by bol podľa mňa ten, v ktorom by ministerstvo školstva preplácalo školám nákup v súčasnosti používaných učebníc.

Jana Hameršmídová, gymnázium, Zvolen
Som vyučujúcou nemeckého jazyka na gymnáziu.
Myslím si, že národná učebnica pre nemecký jazyk veľmi nepomôže, ak ZŠ a SŠ nebudú mať dostatok kvalifikovaných učiteľov pre cudzie jazyky (čo súvisí s finančným ohodnotením učiteľov). S terajšími učebnicami som spokojná, je ich dosť na výber (Themen aktuell, Tangram, Delfin a ďalšie). Stačilo by, ak by sa vybrala niektorá z nich a bola by jednotná pre stredné školy a preplácaná ministerstvom školstva. Musím však podotknúť, že medzi strednými školami sú obrovské rozdiely. Vedomosti maturantov z rôznych typov stredných škôl sú veľmi rozdielne. Preto si nemyslím, že navrhované zjednotenie požiadaviek pre všetky typy stredných škôl je šťastné riešenie.
V súčasnosti platí pre cudzie jazyky spoločný európsky referenčný rámec (SERR), podľa ktorého sú nastavené jednotlivé jazykové úrovne. Učebnice, podľa ktorých učíme tomuto rámcu zodpovedajú. Nechápem, prečo sa má začať s tvorbou učebnice pre 2. ročník SŠ. Ak už, tak treba začať 1. ročníkom, vytvoriť učebnicu pre začiatočníkov a pokročilých, pretože úroveň vedomostí žiakov, ktorí prichádzajú zo základných škôl, je veľmi rozdielna.
Okrem toho, časový priestor na tvorbu učebnice je malý, nezaručuje kvalitu. Najskôr to bude zase čosi prekopírované z toho, čo tu už raz bolo. A opäť to bude iba na učiteľoch, aby si poradili sami.
Celý školský zákon je unáhlený. Najprv bolo potrebné vytvoriť učebnice, až potom začať s prestavbou školstva (to sa týka aj iných predmetov). Nový školský zákon vraj poskytuje učiteľom väčšiu voľnosť. Ale v čom?

PhDr. J. Serbinová, gymnázium, Trebišov
Som učiteľka angličtiny na gymnáziu, mám desaťročnú prax, a hneď na začiatku sa musím priznať, že celý tento "národný nápad" sa mi javí ako nepodarený vtip. Myšlienka národnej učebnice sa mi vôbec nepozdáva. V dnešnej dobe, keď si už konečne môžeme vybrať, nám niekto opäť chce nariadiť, akú učebnicu máme používať? To snáď nie!!!
Ja už roky používam zahraničné učebnice New Headway, Project, New Opportunities a používam aj ďalšie kvalitné učebnice angličtiny z renomovaných vydavateľstiev a som presvedčená, že spĺňajú požiadavky na efektívnu a modernú výučbu cudzích jazykov (neustále sa zdokonaľujú podľa požiadaviek pedagógov, sú dopĺňané o edukačný softvér, resurce books, CD a DVD, vrátane on-line učebného materiálu). Vidno, že boli zostavené odborníkmi.
Veľmi dobre si pamätám jednotné učebnice angličtiny - nestáli za nič. Argumenty odborníkov, že používanie jednotnej učebnice jazykov je krokom späť sú namieste. Veď my predsa vyučujeme aj slovenské reálie, mimo učebnicového materiálu je dosť, kto chce, nájde si čo potrebuje a kvalitne odučí aj o Slovensku.
A príprava učebnice za taký krátky čas? Nonsens! Zasa niečo šité na kolene ako momentálne novinky v školstve!!! Oceňujem aktivitu pána ministra, ale asi ju treba nasmerovať iným, zmysluplnejším smerom. Učebnice cudzích jazykov sa mali preplácať už dávno!!!

Mgr. Barbara Marenčáková, gymnázium, Banská Bystrica
Navrhovanú národnú učebnicu nepovažujeme za vhodnú na učenie cudzieho jazyka, každému učiteľovi vyhovuje iný systém, používa na výučbu iné materiály, a preto sme oceňovali, že si môžeme učebnice vyberať. Myslíme si, že slovenskí autori cudzojazyčnej učebnice nie sú natoľko fundovaní ako zahraniční autori, ktorí majú s tvorbou učebníc dlhoročné skúsenosti a robili aj výskum ako učebnice tvoriť a čo majú obsahovať. Tento čas do roku 2010, kedy sa má učebnica začať používať, je nepostačujúci na vytvorenie kvalitnej učebnice a ďalších potrebných materiálov, nie je taktiež čas na odskúšanie tejto učebnice, nehovoriac o učebniciach nadväzujúcich pre vyššie ročníky.

V. Špaková, základná škola, Poprad
Návrhom sme sa zaoberali na predmetovej komisii. Sme toho názoru, že učebnica našim študentom nepomôže v tom zmysle, že nie sú vedomostne porovnateľní s gymnazistami a v skupine máme žiakov s rôznou úrovňou angličtiny. Jednotná národná učebnica angličtiny pre stredné školy tento problém neodstráni. Krátkosť času na utvorenie a vydanie kvalitnej knihy je diskutabilná, opäť by to bolo niečo narýchlo ušité a už dopredu odsúdené na kritiku. Neveríme, že konkurz odhalí výborných ľudí - autorov knihy z radov stredoškolských učiteľov, určite to zase budú vysokoškolskí učitelia, ktorí nemajú predstavu o realite, tí vytvorili napríklad súčasnú učebnicu pre maturantov, ktorá je absolútne nevhodná pre našu školu. Doterajší stav výberu z rôznych učebníc nám vyhovuje, pretože si učitelia môžu vybrať kvalitné a primerané knihy z troch vydavateľstiev, ktoré majú dobrú reputáciu a sú roky zabehnuté. Raz sa pokúšala vytvoriť knihu anglického jazyka aj M. Kočanová z Metodického centra z Bratislavy a vôbec sa neujala v praxi. Kniha sa volala Criss Cross.

Vierka Nižníková, SOŠ – bývalé SOU Obchodné, Prešov


Aký je Váš názor na snahu ministerstva školstva vytvoriť tzv. národnú učebnicu cudzích jazykov? Zapojte sa do diskusie pod článkom alebo nám pošlite Váš príspevok e-mailom na posta@noveskolstvo.sk