Národné učebnice? Deforma /december 2008/

[ 17.12.2008, Beata Nemcová, Vláda a reforma]

Snaha Ministerstva školstva SR vytvoriť jednotnú národnú učebnicu cudzích jazykov zlepšenie výučby na školách neprinesie.

Dovoľte mi vyjadriť svoj osobný názor na novú ideu ministerstva školstva, ktorá sa zaoberá tvorbou jednotnej učebnice cudzieho jazyka pre základné či stredné školy. Som plne kvalifikovanou a dovolím si tvrdiť, že aj veľmi kvalitnou učiteľkou anglického jazyka už 17 rokov, a preto som nadobudla pocit, že moje pracovné skúsenosti ma oprávňujú diskutovať o tejto tematike.

Nuž, ambície nášho ministerstva sú už dlhodobo veľmi vysoké, ale, bohužiaľ, rovnako dlhodobo míňajú cieľ. Oceňujem snahu inovovať náš školský systém, ktorý to naozaj zúfalo potrebuje, ale, žiaľ, všetci, ktorí sme súčasťou reformy školstva, by sme ju už konečne mali nazvať jej pravým menom – deforma. Snaha o vytvorenie a zavedenie jednotnej učebnice cudzích jazykov je azda to najabsurdnejšie, čo doteraz vyšlo z dielne ministerstva školstva.

Jedným z veľkých pozitív knižného trhu v oblasti výučby cudzích jazykov je neuveriteľná promptnosť vydavateľstiev, s ktorou dokážu reagovať na požiadavky stále meniaceho sa trhu. Začínala som učiť v čase, keď na Slovensku bolo dostať iba niekoľko druhov kurzových kníh a bolo ťažké uspokojiť sa s vtedajším výberom. Našťastie pre nás, učiteľov a aj študentov, sa situácia rýchlo zmenila a dnes pokladám za veľké pozitívum možnosť vybrať si z veľkého množstva moderne ladených kurzových kníh, množstva doplnkových materiálov a iných podporných materiálov, s ktorými sa vydavateľstvá priam pretŕhajú v snahe uspokojiť dopyt. A dopyt je obrovský.

Veková hranica mojich študentov, či už v štátnej alebo súkromnej sfére, sa pohybuje v rozmedzí 7 – 58 rokov, veľká väčšina z nich sú práve stredoškolskí študenti. Ich schopnosti učiť sa cudzí jazyk sú rôznorodé a vo veľkej miere záleží aj na učebnici, ktorú používajú, ako rýchlo a do akej hĺbky cudzí jazyk zvládnu. Nedokážem si predstaviť situáciu, že budem jeden a ten istý druh učebnice používať desať alebo viac rokov bez ohľadu na potreby a schopnosti svojich študentov. A vlastne si túto situáciu ani nechcem predstaviť. Potreby študentov z rôznych prostredí sú úplne rozdielne a pokladám za nekompetentné a nebezpečné, ak chce niekto ich schopnosti unifikovať. Do dnešného dňa nebola na Slovensku publikovaná ani jediná kvalitne urobená učebnica anglického jazyka, ktorá by sa čo i len priblížila kvalite v zahraničí publikovaných učebníc. V posledných rokoch publikovaná učebnica Nová maturita z anglického /či iného/ jazyka (tiež vydaná pod taktovkou štátu) je aj napriek niekoľkým inováciám výsmechom všetkých zásad pri výučbe cudzieho jazyka. Tento fakt vo mne vyvoláva len nové a nové pochybnosti o schopnosti ministerstva triezvo zvážiť svoje možnosti.

Ba čo viac, ktokoľvek, kto sa snaží zavádzať do výučby cudzích jazykov inovatívne a zároveň aj efektívne metódy, vie, že takáto výučba vyžaduje i používanie moderných pomôcok – interaktívne CD, podporné materiály priamo k jednotlivým učebniciam na internete, testy, programy na tvorbu testov, videonahrávky a tisíce iných materiálov. Je toto všetko schopné ministerstvo školstva zabezpečiť? Nehovoriac ani o sume, čase a skúsenostiach, ktoré majú byť na tento projekt vyčlenené. Naozaj ide o snahu priniesť niečo pozitívne do systému alebo iba o „nosenie dreva do lesa“, čím si naše ministerstvo zapíše splnený bod vo svojom absurdnom pláne? Tak kedy nastane tá doba, keď budeme riešiť kvalitu výučby? Tento krok to dozaista nie je.

Problémom výučby cudzích jazykov je aj nedostatok kvalitných učiteľov cudzích jazykov už na základných školách – dôvody sú evidentne finančné. A táto situácia sa nijako nelepší. Ak chceme, aby slovenské deti dostávali kvalitné vzdelanie od kvalitných pedagógov, je nutné vytvoriť situáciu, keď sa o miesto učiteľa budú pedagógovia biť a prechádzať konkurzom, aby mohli mať školy možnosť vypovedať zmluvu nekvalitnému pedagógovi a nedržať si ho iba preto, lebo nikoho iného nemajú. Aj túto situáciu treba riešiť. No v prvom rade treba vydávanie učebníc cudzích jazykov prenechať tým, ktorí to skutočne vedia a v žiadnom prípade nesmie zmiznúť možnosť voľby učebnice.

Autorka je učiteľka cudzích jazykov.