Ján Mikolaj: Chcem školy zmeniť

[ 15.12.2008, Štefan Hríb a Martin Hanus, Nielen o škole]

Keď ho po nástupe prvej Dzurindovej vlády odvolali zo Slovenskej správy ciest, vstúpil do Mečiarovho HZDS. Odtiaľ neskôr presedlal do Slotovej SNS a za Fica sa stal ministrom školstva. Tvrdí, že prišiel do skostnateného rezortu, ktorý chce zmeniť aj napriek odporu úradníkov, učiteľov či médií. Ján Mikolaj.

...

.čo je najväčší problém v školstve?

Odpor k zmenám. Vo všeobecnosti sa ešte ako-tak akceptuje, že má nastať zmena, ale len čo sa má niekoho dotknúť, zdvihne sa odpor. Pritom obsahová reforma sa pripravovala osem rokov. A zrazu mi mnohí hovoria, že treba ešte počkať.

...

.pán minister, prečo naďalej zväzujeme ruky riaditeľovi školy, ktorý má v zbore 27-ročného výborného učiteľa a chce si ho udržať, tabuľkovými platmi? A tie mu neumožňujú toho učiteľa zaplatiť?

Viete, ten systém nemôže byť závislý od subjektívneho rozhodnutia riaditeľa. Dostávam množstvo listov, kde sa mi učitelia sťažujú na svojvoľné rozhodnutia riaditeľov. Chápem tiež, že ak má riaditeľ päťdesiat učiteľov pod sebou, nemôže o nich vedieť všetko.

...

.problém našich učiteľov je v tom, že sú málo vyškolení a vzdelaní? Nie v tom, že sú málo motivovaní...?

Preto som zaviedol systém motivácie, ktorý je objektívny a nárokovateľný.

.ten systém ich núti chodiť na školenia. Ale ako ich donúti lepšie učiť?

Vychádzame už z uvedenej premisy, že vzdelanejší učiteľ je lepší učiteľ.

...

.vaša obsahová reforma chcela dať školám viac voľnosti, čo malo podporu reformne naladených učiteľov. Prečo dnes práve títo ľudia hovoria, že reforma bola uponáhľaná amala sa odložiť, respektíve v tejto podobe zrušiť?

Tá reforma sa pripravovala osem rokov. Na štátnych vzdelávacích programoch sa robilo dva roky, sedeli na tom najlepší odborníci.

.vedeli ste, že niektoré predmetové komisie na tom začali robiť až niekedy v januári či vo februári?

Keby som bol oslovený a niečo učím už dvadsať rokov, tak to mám jednoducho v hlave a sformulujem to v priebehu troch dní.

...

Celý rozhovor bol uverejnený v týždenníku .týždeň 50/2008 dňa 8. decembra 2008 a nájdete ho tu.