Národná učebnica

[ 26.11.2008, Iveta Hermann, Archív]

Snaha vytvoriť národnú učebnicu cudzích jazykov zlepšenie výučby určite neprinesie.

Neviem, kto patrí do okruhu odborných poradcov ministerstva školstva a kto prišiel s „revolučným“ konceptom výučby cudzích jazykov prostredníctvom národnej učebnice, ale bez ohľadu na to, o koho ide, dlhuje verejnosti, aj samotným učiteľom odpoveď na otázky: Čo je motiváciou ministerstva vytvoriť jednu národnú učebnicu a v čom bude táto zmena prínosom pre školy?

...

Autorka pracuje vo firme, ktorá vydáva učebnice cudzích jazykov.

Čítajte ďalej článok uverejnený v denníku SME dňa 25. novembra 2008 tu.