Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva

[ 4.8.2006, Zuzana Humajová, Nové školstvo v médiách]

Videozáznam nájdete v archíve STV tu.