Školské programy: ZŠ Pribinova 123/9, Nováky

[ 23.9.2008, Archív]

Informácie o školskom vzdelávacom programe, ktorý vypracovali na základnej škole Pribinova 123/9 v Novákoch, nájdete tu:

Školský vzdelávací program - 1.stupeň (formát PDF)

Školský vzdelávací program - 2.stupeň (formát PDF)