Hodnotenie krokov vlády v oblasti školstva v uplynulom období a volebné programy strán v oblasti školstva

[ 8.6.2006, Zuzana Humajová, Nové školstvo v médiách]

Videozáznam nájdete v archíve STV tu a tu.