Zakladáme databanku vzdelávacích programov

[ 18.7.2008, Archív]

V podsekcii štátne programy nájdete znenie Štátnych vzdelávacích programov, schválených ministerstvom školstva, ako aj informácie o alternatívnych návrhoch štátnych vzdelávacích programov, ktoré boli vytvorené v rámci samostatných projektov na pracoviskách Štátneho pedagogického ústavu a Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Viac o štátnych vzdelávacích programoch nájdete tu.


V podsekcii školské programy prinášame znenie vzorových školských programov, ktoré školám ponúklo ministerstvo školstva, spolu s metodickými pokynmi. V snahe ponúknuť školám pestrejšiu paletu inšpirácií, prinášame i informácie o školských programoch, ktoré v vznikali v priebehu školských rokov 2006-2008 v rámci overovania projektu Kurikulárnej transformácie na gymnáziách v Prešove a v Žiari nad Hronom.

Databázu školských vzdelávacích programov by sme radi naplnili aj ďalšími zaujímavým projektmi, ktoré budú školy postupne vytvárať. Budeme preto veľmi radi, ak nám informácie o ďalších školských vzdelávacích programoch pošlete na adresu posta@noveskolstvo.sk - aby sme ich mohli zverejniť a pomôcť tak ostatným učiteľom lepšie sa zorientovať v problematike.

Viac o školských vzdelávacích programoch nájdete tu.