Edičný portál Ministerstva školstva SR

[ 17.7.2008, Archív]

Edičný portál Ministerstva školstva SR bol vytvorený s primárnym cieľom informovať širokú verejnosť o vyhlasovaných konkurzoch na učebnice a iné materiálne didaktické pomôcky.Viac nájdete tu.