Didaktis - Pedagogické vydavateľstvo

[ 17.7.2008, Archív]

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis pôsobí na Slovensku od roku 1992. Špecializuje sa na vydávanie doplnkových učebníc pre materské, základné a stredné školy:

  • pracovné zošity pre materské školy

  • zbierky testov z prijímacích skúšok na stredné školy a osemročné gymnáziá

  • prehľady učiva a zbierky úloh na precvičovanie učiva rôznych predmetov

  • publikácie na prípravu na prijímacie skúšky a na maturity

    Viac nájdete tu.