MŠ SR: Vzorové školské vzdelávacie programy

[ 17.7.2008, Archív]

Vzorové školské vzdelávacie programy schválené Ministerstvom školstva SR na gremiálnej porade ministra 19. júna 2008.
Vzorové školské vzdelávacie programy (na stiahnutie):

Metodické usmernenie: Tvorba školského vzdelávacieho programu


Metodika tvorby školského vzdelávacieho programuVzorový Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1Vzorový Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2Vzorový Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnáziumVzorové školské vzdelávacie programy pre odborné školstvo (na stiahnutie):

Metodika tvorby školských vzdelávacích programov pre stredné odborné školy


Prezentácia: Tvorba školského vzdelávacieho programuŠkolský vzdelávací program v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre trojročný učebný odbor 6444 2 čašník, servírka (stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C) - Vzor


Školský vzdelávací program v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre trojročný učebný odbor 6444 4 čašník, servírka (úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A) - Vzor