Čakanie na reformu školstva

[ 7.7.2008, Pavel Sibyla, Nielen o škole]

Nový školský zákon prináša veľké vízie s pochybnou uskutočniteľnosťou

V konečnej podobe zákon prináša redukciu učiva, menej žiakov v triedach, viac cudzích jazykov a voľnosti pre školy, aby sa profilovali. Ale i centrálne regulovanú distribúciu učebníc, obmedzenie počtu prijímaných žiakov na osemročné gymnáziá a zánik odborných učilíšť, ktoré sa zaradia medzi stredné odborné školy.

...

Čítajte ďalej v článku týždenníka TREND zo dňa 4. júla 2008 na stránkach týždenníka TREND tu.