Veľa kriku pre nič?

[ 3.7.2008, Dávid Králik, Nielen o škole]

...pohľad obyčajného (m)učiteľa na dlho očakávanú reformu školstva

Vidím to na kopu papierov, nových predpisov, zopár nariadení a odporúčaní, nejaké tie úľavy z obsahovej stránky, sťaženie činnosti kontrolných orgánov, miliardové výdavky a ...takmer žiadnu zmenu. Zmenu, totiž nemožno dosiahnuť nejakým nariadením, či rozhodnutím z ministerského kresla, ale zmenou zmýšľania samotných učiteľov (nehovoriac o ich motivácii vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie).

Celý článok bol publikovaný na blog.sme.sk dňa 26. mája 2008 a je dostupný tu.

Autor je učiteľ na I. stupni ZŠ.