Komenského učebnica ekonómie

[ 5.5.2008, Archív]

Nedostatočný priestor v osnovách a nezáživný spôsob vyučovania ekonómie spôsobili, že väčšina stredoškolákov považuje ekonómiu za suchú teóriu, ktorá je plná abstraktných pojmov, poučiek a čísel.

Komenského učebnica ekonómie bola písaná s cieľom pomôcť učiteľom vyučovať ekonómiu tak, aby dokázali žiakov vtiahnuť do ekonomickej problematiky. Jej najhodnotnejšou a najzaujímavejšou časťou učebnice sú určite ekonomické hry, ktoré názorným spôsobom študentom demonštrujú platnosť princípov preberaných na hodine.

Elektronickú verziu publikácie "Ekonómia pre učiteľov: 20 lekcií modernej ekonómie pre stredné školy" nájdete tu.

Doplňujúce zdroje k dvadsiatim kapitolám učebnice nájdete tu.

Zoznam ekonomických hier uvedených v učebnici nájdete tu.

Viac o projekte Nadácie F. A. Hayeka nájdete tu.