Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

[ 5.5.2008, Projekty pre reformu]

Projekt Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa zaoberá transformáciou systému stredoškolského vzdelávania, pričom špecificky sa zameriava na 8-ročné gymnáziá.


Riešenie tohto projektu v sebe zahŕňa nasledovné kroky:

Na projektovej webstránke budú postupne zverejnené i Rámcové vzdelávacie plány v nasledovných oblastiach:


Viac sa o tomto projekte Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity dozviete tu.