Veľký tresk školstvo znovu obíde

[ 26.3.2008, Zuzana Humajová a Branislav Pupala, Nové školstvo v médiách]

Známky, učebnice a pomery zostanú

Ohlásená reforma školstva sa zamerala najmä na osnovy, učiteľským metódam sa nevenuje.

Zuzana Humajová z Konzervatívneho inštitútu sa obáva, že žiaci budú musieť za jednu vyučovaciu hodinu, vyčlenenú pre štátne programy, absorbovať ešte viac informácií ako dnes: „V štátnom programe bude síce hodín menej, ale učiva primerane neubudne.“

Hoci J. Mikolaj a ľudia z jeho tímu hovoria o významnej decentralizácii, ktorú zákon a súvisiace predpisy prinesú, na uvoľňovanie tradičných pút si netrúfli. Príkladom je známkovanie a učebnice.

No práve učebnice sú podľa kritikov reformy ukážkou, že od centralizácie školstva sa zásadnejšie neustupuje. „Bolo by prirodzené, keby štát vyžadoval, aké znalosti majú žiaci mať. No výber učebníc by mal nechať školám,“ hovorí Z. Humajová. Podľa nej sa ministerstvo pokúša o presný opak toho, čo tvrdí – namiesto delegovania kompetencií sa snaží udržať či dokonca posilniť súčasnú pozíciu.

Čítajte ďalej v článku týždenníka TREND zo dňa 20. marca 2008, kde sa k téme vyjadrila i analytička KI Zuzana Humajová. Viac na stránkach týždenníka TREND tu.


Ministerstvo vie, ako nenájsť nápady pre školy

O kvalite školstva vypovedá aj stav inštitúcií, ktoré ho majú zlepšovať.

O krívaní systému vyhľadávania najlepších nápadov pre školstvo svedčí aj objednávanie riešení na kľúč cez granty. V rámci schém VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra) riešili univerzitné pracoviská niekoľko tém v rámci problematiky nových koncepcií.

Napríklad tím okolo Branislava Pupalu z Trnavskej univerzity sa komplexnejšie zaoberal základnými školami. (Mimochodom, meno B. Pupalu sa spája najmä s Konzervatívnym inštitútom, ktorý návrh nového školského zákona kritizuje.) V projekte, ktorý vznikol na objednávku agentúry KEGA, riešili „koncepčné východiská kurikulárnej transformácie, ako aj východiská na reformu obsahu vzdelávania“. Inými slovami, išlo o námety na reformu vzdelávania na základných školách a v predškolských zariadeniach.

Projekt, ktorý mal dokonca knižnú podobu, vyhodnotila agentúra rezortu školstva ako „mimoriadne úspešne riešený“. Členmi hodnotiacej komisie boli akademici z väčšiny slovenských univerzít. Berú výstupy projektu na vedomie oficiálni reformátori slovenského školstva? „Vôbec nie. Preto sa snažíme, aby sa naše publikácie aspoň dostali do rúk verejnosti,“ odpovedá B. Pupala.

Čítajte ďalej v článku týždenníka TREND zo dňa 20. marca 2008, kde sa k téme vyjadril i spolupracovník KI Branislav Pupala. Viac na stránkach týždenníka TREND tu.