Školstvo v roku 2007 /február 2008/

[ 21.2.2008, Branislav Pupala a Zuzana Humajová, Vláda a reforma]

Autori uvádzajú základné údaje o perspektívach a bariérach rozvoja slovenského školstva. V oblasti regionálneho školstva osobitnú pozornosť venujú rezortným koncepčným materiálom, ktoré predznamenávajú reformnú líniu pripravovaných systémových zmien. Samostatne rozoberajú problematiku úrovne vzdelávania z pohľadu medzinárodných meraní (PIRLS, PISA) a charakteristiku národných meraní (Monitor 9, maturita). V oblasti vysokého školstva otvárajú problémy kvality vzdelávania najmä prostredníctvom aktuálnych zistení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). Tému uzatvárajú charakteristikou zmien, ktoré do systému vysokých škôl zaviedla novela vysokoškolského zákona.

Štúdia Školstvo, ktorej autorom sú Branislav Pupala, profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite, a Zuzana Humajová, analytička KI, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.