ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007

[ 7.12.2007, Archív]

Dňa 5. decembra 2007 zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) tretiu správu s rankingom slovenských verejných vysokých škôl Správa 2007 - Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt.

Viac informácií o správe nájdete tu.Na základe údajov zo správy ARRA Správa 2007 - Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt a zoznamu študijných odborov Ministerstva školstva SR vytvorilo internetové vydanie týždenníka TREND prehľadnú kalkulačku. Vďaka nej si môžete jednoducho zostaviť vlastný rebríček kvality fakúlt v závislosti od toho, ktoré kritériá sú pre vás dôležité a ktoré nie.

Kalkulačku nájdete na stránke eTREND tu.