Plán premárnených príležitostí? /december 2020/

[ 9.12.2020, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Otvorenie škôl považujem za nesmierne dôležité, dôležitejšie ako kostoly, kiná a fitká. Doteraz som však žiadnu výzvu za otvorenie škôl nepodpísala ani nekomentovala.


Viem, že dištančné vzdelávanie v podobe, v akej sa realizuje na Slovensku, svoj účel neplní. Ale kladiem si otázku - a ako svoj účel plnia školy? Naozaj ich stačí otvoriť a je vybavené? Nie sú tie výzvy trochu krátkozraké? Nemali by sme žiadať viac?


Čo sa bude diať s deťmi, ak sa ich podarí dostať v predvianočnom čase aspoň na dva týždne späť do tried? Existuje nejaký plán, ako ten krátky čas naplno využiť? Uvažuje ministerstvo školstva nad tým, že je to ideálna príležitosť na posilnenie individuálneho prístupu k žiakom, preverenie ich aktuálnych vedomostí a zručností a vytvorenie individuálnych učebných plánov na najbližšie týždne, v ktorých budú školy opäť zatvorené? Plánuje k tomu ministerstvo učiteľov nejako motivovať? Pomôže im v tom? Napadlo to vôbec niekomu?


A čo ak budú školy po sviatkoch opäť dlhšie zatvorené? To sa naozaj chceme tváriť, že stačí, že sa deti posadia do lavíc a hotovo, dobrý politický bodík v straníckej žiackej knižke nalepený?


Spomenula som si, ako v bežnom, nepandemickom čase, fungujú školy inde vo svete. Na ilustráciu ponúkam fotku (viď nižšie), ktorú som urobila pred rokmi v anglickej škole, kde už malé deti vedia, čo od nich budú učitelia počas školského polroka chcieť a v akej postupnosti to majú zvládnuť. Od svojich učiteľov dostávajú pravidelne individuálnu spätnú väzbu, a tak vedia, ako sa im darí. Každý žiak postupuje vlastným tempom a pri tom sa zohľadňujú jeho schopnosti, možnosti, i prípadné prekážky. Tým žiakom, ktorí z rôznych dôvodov postupujú pomalšie, sa vždy pomáha.

Nie je to nič zložité, žiadna jadrová fyzika. Je to vec iného prístupu a správne postaveného cieľa – zmyslom nie je docieliť, aby deti sedeli v škole, zmyslom je niečo ich naozaj naučiť.


Autorka je analytičkou občianskeho združenia Nové školstvo.