Vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely /september 2020/

[ 8.10.2020, Anna Dráľová, Vláda a reforma]

Analytici IVP zverejnili správu o dištančnej výučbe počas prvej vlny pandémie.


Analytický tím Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) pri ministerstve školstva v septembri zverejnil hodnotiacu správu o hlavných zisteniach z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách. Prieskum zisťoval, ako prebiehalo dištančné vzdelávanie v minulom školskom roku, keď v dôsledku prvej vlny šírenia vírusu COVID-19 ostali brány škôl zatvorené a výučba prebiehala len dištančnou formou.

Keďže ide o vzdelávanie, ktoré je vo veľkej miere závislé od pripojenia k internetu, už na jar analytici predpokladali, že nie je dostupné pre desaťtisíce detí z chudobného a sociálne vylúčeného prostredia. Tento predpoklad potvrdila aj vtedajšia analýza IVP, ktorá odhadovala, že bez internetového pripojenia môže byť spolu viac ako 32-tisíc žiakov a žiačok základných škôl.


Najnovší dotazníkový prieskum však hovorí o viacerých závažnejších zisteniach. Správa okrem iného konštatuje, že:x v čase zatvorených škôl sa vôbec neučilo 52-tisíc žiakov a žiačok základných a stredných škôl (7,5 % z celkového počtu);
x 128-tisíc žiakov a žiačok (18,5 %) sa neučilo prostredníctvom internetu;
x pri online výučbe prevažovalo zasielanie zadaní emailom alebo inými komunikačnými kanálmi;
x viac ako tretina pedagógov učiacich online konštatovala, že ich žiaci mali problémy pri práci s technológiou;
x takmer pätina dopytovaných učiteliek a učiteľov v rámci offline výučby kombinovala zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom;
x približne pätina učiteľov a učiteliek žiakom zasielala výlučne pracovné listy;
x v prípade opätovného uzatvorenia škôl by sa potrebovalo v rôznych oblastiach dištančnej výučby vzdelávať takmer 80 % učiteliek a učiteľov.


Viac si môžete prečítať v hodnotiacej správe, ktorá je dostupná tu (formát PDF).