Ako zostať vo vzdelávaní blízko na diaľku? /apríl 2020/

[ 21.4.2020, Anna Dráľová, Vláda a reforma]

V čase zatvorených škôl a prerušenej prezenčnej výučby v dôsledku šírenia vírusu COVID-19 prebieha vzdelávanie detí na Slovensku dištančnou formou. Keďže ide o vzdelávanie, ktoré je vo veľkej miere závislé od pripojenia k internetu, nie je dostupné pre desaťtisíce detí z chudobného a sociálne vylúčeného prostredia.

Analytici Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) pripravili v tejto súvislosti analýzu, ktorá upozorňuje, že bez prístupu k internetu je až 60 % detí z rómskych domácností a spolu môže byť bez internetového pripojenia viac ako 32-tisíc žiakov a žiačok základných škôl. Viac zistení o tom, ako dopadá pandémia na vzdelávanie detí z najchudobnejšieho prostredia, nájdete v infografike alebo v samotnej analýze, ktorú IVP vypracovalo.Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas šírenia koronavírusu na prelome marca a apríla zrealizovala aj organizácia eduRoma. O prvých výsledkoch tohto monitoringu si môžete prečítať v dokumente „Ako zostať blízko na diaľku.“