Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania /máj 2018/

[ 30.5.2018, Vláda a reforma]

O Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania diskutovali Z. Zimenová, R. Hall a P. Fridrichová v relácii Zuzany Martinákovej v Rádiu Aktual.