Premiér Fico orbanizuje slovenské školstvo /december 2017/

[ 30.12.2017, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

„Bola veľká chyba pustiť stredné školy do kompetencie územných celkov," uviedol premiér Robert Fico (Smer) na HN Clube 13. decembra 2017. Pod štát by sa vraj mali vrátiť aj základné školy, ktoré dnes zriaďujú mestá a obce.


Vyjadrenia premiéra či ministerstva o presune regionálneho školstva „pod štát" sú v príkrom rozpore s dokumentom Učiace sa Slovensko. V ňom sa explicitne píše o rešpektovaní decentralizovaného systému výchovy a vzdelávania. Zmeny teda nemajú nastať presunom kompetencií do centra, ale naopak ich posilnením v regiónoch.


Posledné štyri vlády neboli schopné priniesť a presadiť komunálnu reformu a napraviť deformácie, ktoré neboli spôsobené decentralizáciou, ale práveže jej nedokončením. Na samosprávy spolu s kompetenciami nikdy neprešli aj potrebné zdroje a v školstve im nebola poskytovaná dostatočná metodická podpora pri riadení.


Ministerstvo by sa malo v prvom rade sústrediť na upratanie kompetencií na centrálnej úrovni, čo znamená presun odborov školstva z ministerstva vnútra späť pod svoj rezort. Zároveň s tým treba vytvoriť funkčnú školskú správu regiónoch aj s potrebným personálnym a finančným zázemím. Pracovať treba aj na zásadnom zjednodušení komplikovaných zákonov a na sprehľadnení financovania škôl. Práve o tom sa píše v Učiacom sa Slovensku.


Odňatie zriaďovateľských kompetencií samosprávam, ako ich naznačuje premiér pri stredných školách, a presun kompetencií „pod štát" v celom regionálnom školstve, je pokusom o „orbanizáciu" slovenského školstva, ktorý treba zásadne odmietnuť už v zárodku.


Autor je analytik vzdelávania a riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo.