Rozpočet a reforma spolu neladia /október 2017/

[ 9.10.2017, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Ministerstvo financií zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Reformné zámery Učiaceho sa Slovenska sa do rozpočtu s najväčšou pravdepodobnosťou nepretavia.


Z návrhu rozpočtu vyplýva, že na vzdelávanie, vedu, výskum a šport sa má použiť vyše 2,5 miliardy eur, z toho 1,36 miliardy z kapitoly ministerstva školstva a 1,16 miliardy z kapitoly ministerstva vnútra. Aj keď sa v rámci regionálneho školstva majú zvýšiť prostriedky o 4 milióny eur na nákup a distribúciu učebníc a 8 miliónov eur na 580 nových asistentov učiteľa, celkovo bude mať rezort k dispozícii o 70 miliónov eur menej než v tomto roku. Dôvodom je aj nízke čerpanie eurofondov.


V školách dlhodobo chýba aj dostatočný počet pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Napríklad v minulom školskom roku školy žiadali o prostriedky na 3903 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. Financuje sa však iba 1710 asistentov, teda menej ako polovica (44 %). Na zaplatenie zvyšných chýba takmer 20 miliónov eur. V tomto školskom roku ministerstvo vyhovelo približne každej tretej žiadosti. Školy žiadali 5095 asistentov pre takmer 15-tisíc žiakov, ministerstvo zafinancovalo 1732. Zvýšenie o 580 v novom roku teda opäť pokryje menej ako polovicu žiadostí (45 %).


Ministerka školstva návrh rozpočtu komentovať nechcela s tým, že nie je definitívny. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku skonštatoval, že rozpočet nie je navýšený o takú sumu, akú garantuje programové vyhlásenie vlády. Školskí odborári dodali, že je neakceptovateľné, aby v rozpočte nebolo započítané navýšenie platov učiteľov. Učitelia sú v návrhu rozpočtu vyňatí z navýšenia miezd od začiatku roka, pretože sa im príjmy zvyšovali o 6 % už od septembra 2017.


Na margo Učiaceho sa Slovenska ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) v Sobotných dialógoch RTVS vyhlásila, že ho treba dať do „exekutívnejšej polohy,“ o čo sa pokúsi prostredníctvom parlamentného výboru pre vzdelávanie. „V závislosti od výsledku politickej diskusie vypracujeme národný program,“ dodala ministerka.


Prišlo okolo 4000 pripomienok, ktoré boli zapracované, takže časť tej diskusie máme za sebou. Tú víziu už treba zobrať a povedať, že takto ideme meniť vzdelávací systém," reagovala na slová ministerky opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová (nez.).


O tom, že politická diskusia nebude bezbolestná, svedčí vyjadrenie podpredsedníčky školského výboru aj strany, ktorá má rezort školstva na starosti. Eva Smolíková (SNS) pre Televíziu Markíza vyhlásila, že SNS nesedí filozofia zmien a dokument je príliš liberálny. Pozrite sa na autorov, kto nám ho pripravil. Tam nebol nikto zo Slovenskej národnej strany. Tam sa odrazila ich životná filozofia aj pracovná filozofia,“ konštatovala Smolíková.


Učiace sa Slovensko má byť do podoby vládneho materiálu prerobené do konca roka. Podľa ministerky aktuálny dokument nie je písaný spôsobom, ktorý by dovolil jeho implementáciu, nie sú v ňom vyzdvihnuté priority, špecifikovaný časový rámec, ani rozpočet. „Národný program musí mať tieto vlastnosti,“ skonštatovala Lubyová.


„K materiálu zrejme urobíme samostatné rokovanie, aby sme diskusiu o takej zásadnej otázke ako budúcnosť školstva nemuseli časovo limitovať,“ avizoval predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD).


Diskusia o dokumente v školskom výbore a tvorba vládneho materiálu teda prebehne paralelne s tým, ako sa bude vo vláde a v parlamente schvaľovať štátny rozpočet na budúci rok. To znamená, že výdavky na reformné zámery sa do rozpočtu s najväčšou pravdepodobnosťou nepretavia a minimálne pre rok 2018 sa javí, že rezort školstva bude „reformovať“ bez zodpovedajúceho rozpočtu.


Autor je analytik vzdelávania a riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo.